Exacaster starts implementing export development project No. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0080

Exacaster starts implementing export development project No. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0080

Details in Lithuanian

Įmonė įgyvendina projektą „UAB „Exacaster“ eksporto plėtra ”, Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0080.

Projektas bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.

Projekto įgyvendinimo tikslas – Exacaster, UAB konkurencingumo didinimas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu įmonė ketina dalyvauti įvairiose tarptautinėse parodose.

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2019 m. balandžio mėn., pabaiga – 2020 lapkričio mėn.

Projektui skirtas finansavimas – 45.000,00 EUR.