Exacaster continues to implement export development project No. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0080

Exacaster implements export development project No. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0080

Exacaster continues to implement export development project which aims to increase the competitiveness of a company. According to the program, Exacaster will participate in international exhibitions during the financing period.

The project is co-financed by the European Regional Development Fund support provided under the 2014-2020 Measure of the European Union Funds Investment Operational Program 3rd Priority “Stimulation of Small and Medium Business Competitiveness” No. 03.2.1-LVPA-K-801 “New opportunities for LT”.

Details in Lithuanian

Įmonė įgyvendina projektą „UAB „Exacaster“ eksporto plėtra ”, Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0080.

Projektas bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.

Projekto įgyvendinimo tikslas – Exacaster, UAB konkurencingumo didinimas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu įmonė ketina dalyvauti įvairiose tarptautinėse parodose.

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2019 m. balandžio mėn., pabaiga – 2021 liepos mėn.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projektui skirtas finansavimas – 45.000,00 EUR.