Exacaster completes export development project No. VP2-2.1-ŪM-04-K-04-028

Exacaster has completed project No. VP2-2.1-ŪM-04-K-04-028, co-financed with European Union Regional Development Fund.

Details in Lithuanian

Exacaster, UAB įgyvendino projektą „UAB Exacaster eksporto plėtra 3“, NR. VP2-2.1-ŪM-04-K-04-028, bendrai finansuotą iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „VP2-2 Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ priemonę VP2-2.1-ŪM-04-K Naujos galimybės.

Bendra projekto vertė – 63.078,66 EUR. Projektui skirta paramos suma – 37.846,96 EUR.
Projekto įgyvendinimo pradžia – 2014 m. vasario 11 d., pabaiga – 2015 m. birželio 16 d.

Projekto tikslas – Exacaster, UAB partnerių užsienyje paieška bei pardavimų užsienyje didinimas.
Projekto įgyvendinimo metu Exacaster, UAB atstovai dalyvavo šešiose parodose užsienio šalyse, kuriose buvo pristatoma tiek pati įmonė, tiek ir jos sukurti produktai. Parodų metu užmegzti kontaktai, nauji verslo ryšiai tiesiogiai lems įmonės žinomumo didinimą užsienio rinkose ir skatins įmonės produkcijos eksportą. Visa tai sudarys palankias sąlygas ir prielaidas kryptingai vykdyti su eksporto plėtra susijusius veiksmus ir didinti UAB „Exacaster“ teikiamų paslaugų eksportą.

Details in Lithuanian