Exacaster completes export development project No. VP2-2.1-ŪM-04-K-04-026

Exacaster has completed project No. VP2-2.1-ŪM-04-K-04-026, co-financed with European Union Regional Development Fund.

Details in Lithuanian

Exacaster, UAB įgyvendino projektą „UAB Exacaster eksporto plėtra 1“, NR. VP2-2.1-ŪM-04-K-04-026, bendrai finansuotą iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „VP2-2 Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ priemonę VP2-2.1-ŪM-04-K Naujos galimybės.

Bendra projekto vertė – 63.078,66 EUR. Projektui skirta paramos suma – 37.847,25 EUR.

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2013 m. spalio 29 d., pabaiga – 2015 m. gegužės 31 d.

Projekto tikslas – Exacaster, UAB partnerių užsienyje paieška bei pardavimų užsienyje didinimas.
Projekto įgyvendinimo metu Exacaster, UAB atstovai dalyvavo šešiose parodose užsienio šalyse, kuriose buvo pristatoma tiek pati įmonė, tiek ir jos sukurti produktai. Parodos susijusios su tiesiogine įmonės veikla – pažangių specializuotų informacinių technologijų sprendimų paieška. Būtent šiose parodose yra pristatoma visa naujausia informacija, pasiekimai informacinių technologijų srityje, ypatingą dėmesį skiriant informacinių technologijų pasiekimams telekomunikacijų sektoriuje. Įmonės produkcijos/paslaugų pristatymas tarptautinėse parodose yra būtinas norint pasiekti maksimalų eksporto plėtros proveržį, nes būtent parodose užmezgami nauji progresyvūs ilgalaikiai verslo ryšiai, populiarinamas įmonės vardas tarp tikslinių verslo grupių.

Parodų metu užmegzti kontaktai sudarys palankias sąlygas ir prielaidas įmonės eksporto plėtrai.

Project details (in Lithuanian).