Exacaster completes export development project No. VP2-2.1-ŪM-04-K-04-028

Exacaster completes export development project No. 03.2.1-LVPA-K-801-02-0246

 

Details in Lithuanian

Projektas bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.
Projekto įgyvendinimo tikslas – partnerių užsienyje paieška bei pardavimų užsienyje didinimas.
Projekto įgyvendinimo laikotarpiu įmonė ketina dalyvauti įvairiose tarptautinėse parodose.
Projekto įgyvendinimo pradžia – 2017 m. sausio mėn., pabaiga – 2018 lapkričio mėn.
Projektui skirtas finansavimas – 45.000,00 EUR.